Make your own free website on Tripod.com
     
  Pengenalan  
 

Untuk memenuhi perkembangan teknologi maklumat, penggunaan ABM guru bukan sahaja terdiri daripada buku- buku, carta dan buku latihan yang dicetak sahaja. Oleh hal yang demikian, sebagai guru yang beriktisah guru seharusnya mempunyai sifat fleksibel di mana mereka seharusnya menguasai kemahiran menghasilkan laman web supaya dapat memenuhi keperluan semasa.

Projek ini adalah menekan kepada aspek- aspek menghasilkan laman web untuk dimanfaatkan oleh murid- murid khasnya bagi guru mata pelajaran kajian tempatan.

 
   
Konsep Laman Web  

Konsep Laman Web

 

1.Laman web ini disediakan untuk membolehkan murid-murid menjalani

pembelajran secara kendiri.

2.Guru-guru dapat menjadikan laman web sebagai sumber pengajaran.

3.Laman web ini merangkumi dua bahagian iaitu tutorial dan latihan.

4.Murid-murid harus memahami bahagian tutorial kemudian menjawab

soalan-soalan dalam bahagian latihan.

5.Murid-murid boleh mencetak latihan dalam laman web ini untuk semakan

guru.