Make your own free website on Tripod.com
 
   
 

1. Sumber semula jadi

1.1 Jenis- jenis sumber

1.2 Sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui

1.3 Cara mendapatkan sumber

1.4 Kegunaan

1.5 Kesan kepada alam sekitar

1.6 Pemeliharaan dan pemuliharaan